اوقات شرعی
شنبه, 11 ,تیر 1401


تقویم رومیزیذکر ایام هفته


تماس با ما :اولین جلسه هولدینگ درسال جدید با حضور کلیه مدیران ارشد گروه در محل دفتر اصفهان با موضوع : 1- اثرپذیری بیشتر امور حقوقی هلدینگ در شرکت های گروه 2- بررسی راه های تقویت بازاریابی و توسعه فروش، تشکیل گردید. در آغاز مهندس جبارزارع رئیس گروه صنعتی همگام با اشاره به ایجاد واحد حقوقی و قرار دادهای گروه، اظهار داشتند، فضایی که ایجاد کرده ایم ما را از خطاهای گذشته مصون خواهد کرد. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشتند، همه چیز از تغییر آغاز میشود و تغییر از نگرش مدیر اتفاق می افتد و راز موفقیت ما متفاوت فکر کردن است، چرا که هیچ تضمینی برای موفقیت با فکر کردن روتین وجود ندارد.

برای اول شدن و برنده شدن حتما باید یک چیز متفاوت داشته باشید که بالاترین آن به نظر من نوع تفکر و فکر کردن است.

ایشان در خاتمه از شرکتهای گروه خواستند که در امر بازرگانی و صادرات نیز مجدانه فعالیت نمایند و نسبت به فعال نمودن این بخش بیش از پیش کوشا باشند..

صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی