اوقات شرعی
شنبه, 11 ,تیر 1401


تقویم رومیزیذکر ایام هفته


تماس با ما :در دیدار نوروزی مهندس جبار زارع، رئیس گروه صنعتی همگام با مدیران و پرسنل شرکت های گروه، ایشان ضمن عرض تبریک سال جدید اظهار داشتند امسال را باید متفاوت آغاز کرد، در موفقیت همه باید یک عامل بیشتر از دیگری داشته باشند، یک جلوه بیشتر، یک جلوه ویژه. وقتی کار حرفه ای میخواهید انجام دهید باید اولا ابزار حرفه ای داشته باشید تا بتوانید در کسب و کار موفق شوید و دوما باید از سازوکار حرفه ای استفاده کنید و در نهایت باید به دنبال اقیانوس آبی باشید.

مهندس جبار زارع در ادامه فرمودند: دعای تحویل سال الهامی است به ما که باید تغییر کنیم، باید در طبیعت را بر روی ذهنمان باز کنیم تا تحول در همه امور و کارها ایجاد گردد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود افزودند: امسال ضمن این که باید کتابخوانی را در حوزه کسب و کارمان آغاز کنیم، از منظر کار نیز باید نگاه ما به صادرات باشد که یک ضرورت برای گروه محسوب می شود.

صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی