اوقات شرعی
شنبه, 11 ,تیر 1401


تقویم رومیزیذکر ایام هفته


تماس با ما :اولین نشست حقوقی گروه صنعتی همگام با حضور کلیه مدیران ارشد گروه و همچنین مسئولین و کارشناسان امور قرار داد ها در روز پنج شنبه مورخ 96/2/7 در ساختمان خیابان ملت تشکیل گردید.

در این نشست ضمن تشریح اهداف برگزاری جلسات حقوقی بر تشکیل آئین نامه های انضباطی کار در شرکت ها و همچنین حاکمیت قانون کار، آئین نامه ها و بخشنامه ها بر ایجاد ارتباط با بازرسین اداره کار و وضعیت ایمنی و انضباطی کارگران در محیط کار تاکید گردید.

1 2 3 صفحه قبلی