اوقات شرعی
جمعه, 19 ,خرداد 1402


تقویم رومیزیذکر ایام هفته


تماس با ما :7 ارديبهشت 1392


اعلام منشورگروه صنعتی همگام توسط ریاست محترم گروه :

1- فرهنگ سازی وتدوین برنامه های آموزشی موثر و اهتمام به تغییر با بکارگیری کارکنان فرهیخته ,خودباوروسازگار وصیانت از سرمایه های انسانی

2- تنظیم برنامه های مالی واقتصادی بر اساس محوریت بودجه وتقویت سیستمهای انگیزشی وکارانه با جدیت هر چه تمامتر

3- جلب اعتماد کارکنان ,مشتریان وتامین کنندگان از طریق انجام بموقع تعهدات ایجاد شده وتقویت سیستم مدیریت بر گردش وجوه نقد

4- بکارگیری نرم افزار داشبورد وارئه تحلیل وگزارشهای کاربردی وموثر از طریق اتوماسیون اداری به منظور حذف واحدهای کم بازده وتقویت واحدها /محصولات با بازدهی بالاتر

5- اهتمام به صادرات محصولات /خدمات با تقویت حوزه های بازرگانی وفعال نمودن هرچه بیشتر وب سایت شرکت ها

انتظار میرود شرکتهای گروه با حفظ اصول ارزشی وکرامت کارکنان نسبت به اجرای منشور فوق اقدام هوشمندانه معمول نموده وماهیانه گزارش دهی نمایند.

 

 

 

 

 

تعداد بازديد کنندگان:3148